Rychlý kontakt: +420 737 534 401

Media Relations

Media relations - úvodní stránka nabídky

Média na vaší straně – jste připraveni na práci s médii v postfaktické době?

Media relations jsou v tradičním pojetí vztahy s médii. Pokud chcete oslovit veřejnost, takřka se bez nich neobejdete.

Psaní je umění. Šíření myšlenek věda.

Pokud máte média na své straně, potom očekávejte:

 • zvýšení viditelnosti značky,
 • pozitivnější vnímání značky a poskytovaných služeb,
 • nárůst důvěry ze strany veřejnosti,
 • rostoucí vliv a platformu pro budování thought leadershipu,
 • vyšší zájem ze strany dalších médií, ale i názorových leaderů,
 • snížení významu konkurence, 
 • minimalizaci dopadů negativních událostí prostřednictvím krizové komunikace,
 • prostor pro formování a kultivaci postojů veřejnosti.

Je tu však potíž.

Mediální krajina se drolí a důvěra v masová média oslabuje.

Těžiště se z médií celospolečenského dosahu přesouvá ke specializovaným mediálním producentům. Vedle tradičních médií a dnes už svým způsobem zastaralých zpravodajských serverů roste sledovanost oborových portálů, blogů a sociálních médií. Text a mluvené slovo nahrazuje video, které produkují jednotlivci.

Žijeme ve světě nepřetržitého toku informací.

Z informací se stávají komodity, které ztrácejí hodnotu už v okamžiku zveřejnění. Navíc jsme zaplavení přívalovou vlnou postfaktických informací a fake news.

Jak se v tom vyznat?

Jak rozpoznat relevantní mediální kanály? Jak je oslovit?

Jak vytvářet mediální materiály?

Jak se připravit na nenadálé události a rizika spojená s nekontrolovatelným mediálním tokem, když se věci vymknou kontrole?

A hlavně, jak získat média na svou stranu?

V našem pojetí jsou media relations disciplínou, která vyžaduje strategický přístup a dlouhodobou práci. Důležité je správně rozpoznat a nastavit vlastní očekávání a mít přehled o možnostech mediálního prostoru. Media nelze kontrolovat, lze s nimi ovšem koexistovat ve vzájemné symbióze.

Zásadní je být připraven.

Proto pro naše klienty zajišťujeme:

 • návrh mediální strategie, 
 • tvorbu mediálních balíčků,
 • přípravu tiskových zpráv a dalších materiálů určených pro média,
 • případové studie a výzkumné zprávy určené pro média a veřejnost,
 • správu firemních portálů a blogů (tvorba obsahu), 
 • realizaci mediálních kampaní,
 • analýzu mediálních výstupů,
 • mikro management médií a mediálních kanálů, 
 • mediální zastoupení a služby tiskového mluvčího,
 • krizovou komunikaci.