Rychlý kontakt: +420 737 534 401

Vsaďte na thought leadership. Těchto osm konkurenčních výhod vám žádná jiná strategie nepřinese!

Publikoval Pavel Kovařík v

Thought leadership - co vám žádná jiná marketingová strategie nepřinese

Thought leadership je strategie, která z vaší firmy udělá lídra v oboru.

Mám tím na mysli skutečného lídra, kterého ostatní respektují a jehož produkty a služby považují za průlomové v dané oblasti. Thought leaderem (česky též myšlenkový lídr) se firma stává tím, co dělá a jak to dělá, ne tím, že o sobě napíše na web „Jsme experti na…„.

Thought leader ukazuje a sdílí své know-how a postupy. Právě proto ho ostatní následují. Díky tomu získává firma důvěru, která jí přináší významné výhody oproti konkurenci.

Marketingová strategie pro vítěze

Thought leadership je především marketingová strategie. Osobně ji považuji za průnik několika dalších oblastí marketingu, jako je například content marketing nebo branding.

Proč vytváří thought leadership trvalejší pozici a jiné strategie to nedokáží?

Ve své podstatě využívá thought leadership postupy jiných oblastí marketingu. Staví však na pevných základech, protože pozice thought leadera je odvozená od jeho následovníků. Ti aktivně vyhledávají informace od thought leadera, šíří je a posilují tak jeho pozici. Taková pozice je nepochybně pozice vítěze.

Naproti tomu například branding se snaží vytvořit ze značky „něco“ různými promyšlenými postupy, kdežto thought leader prakticky existuje díky svému know-how, které sdílí s ostatními.

Brand, značka vytvořená „marketingovými inženýry“ bývá vratká. Existuje, pokud ji živí marketingový rozpočet. Jakmile dojde k jeho omezení, značka pohasíná.

Myšlenkový lídr je autoritou bez ohledu na marketingový rozpočet

Thought leader se do své pozice dostal díky hodnotě, kterou poskytuje ostatním. Děje se tak obyvkle ve formě článků, studií, publikovaným průzkumům a analýzám, rozhovorech v médiích, videím a dalším myslitelným způsobům šíření know-how a inovací.

Pozice myšlenkového lídra se zakládá na autoritě, která je odvislá od jeho know-how, nikoli od marketingového rozpočtu.

Proč a jakým způsobem se pozice myšlenkového lídra neustále posiluje?

Postioning firmy jako lídra oboru zajišťuje marketingová strategie, jejíž jádro tvoři koncept thought leadershipu.

Pozice thought leadera se neustále posiluje díky publikování nových materiálů, ale především díky šíření těchto materiálů ostatními. Ostatí tak podtrhují pozici firmy jako autority, doporučují ji dalším a dalším lidem, čímž poskytují za myšlenkovéhio lídra osobní záruky.

V tom je největší síla této strategie.

Pozice thought leadera má pevné základy a v dlouhodobém horizontu je těžko zpochybnitelná.

Díky tomu poráží thought leadership všechny ostatní marketingové strategie a to minimálně v osmi ohledech.

Které to jsou?

Jak z vaší firmy udělá thought leadership jasného vítěze

1. Aktivně formuje proces nákupního rozhodování

Thought leader přináší informace o trendech a přichází s inovacemi, které usnadňují ostatním práci, zlepšují firemní procesy a zvyšují produktivitu. Potenciální zákazníci se průběžně vzdělávají o možnostech, které nabízí trh.

Thought leader je přirozeným zdrojem informací a tímto způsobem formuje poptávku po svých produktech a službách.

Pokud firma přijde s novinkou založenou na inovacích, díky důvěře, které se těší u svých zákazníků, automaticky vytváří poptávku po těchto nových produktech či službách.

2. Vytváří odolnost vůči konkurenci během nákupního procesu

Pozice thought leadera je jedinečná. Oproti konkurenci vyčnívá, protože definuje trh. Stojí u zrodu nákupního procesu, pomáhá zákazníkům s orientací na trhu, usnadňuje jim pojmenování potřeb. Tím se stává synonymem pro daný obor nebo kategorii. Zákazníci tak vědí, kde dostanou, co potřebují.

Svou dostředivou sílu uplatní i v dalších fázích nákupního rozhodování. Thought leader přitahuje zákazníky k sobě, je pro ně na rozdíl od konkurence přirozeným partnerem. Během různých fází nákupního rozhodování poskytuje relevantní informace potenciálním zákazníkům.

Platí známé rčení, proč chodit ke kováříčkovi, když můžete za kovářem.

3. Je vlajkou prvního místa pro nákup

Firma v pozici thought leadera je majákem v rozbouřeném moři. Je spolehlivým přístavem, ke kterému směřují očekávání zákazníků. Thought leader je místem nákupu, kam míří kroky zákazníků jako první. Vědí, že tady naleznou to, co potřebují. Vědí to, protože tyto informace získali během dlouhodobého edukativního procesu s přispěním thought leadera.

4. Zákazníci neočekávají od lídra levná řešení a není proto důvod snižovat kvalitu a marže

Kvalita něco stojí a zákazníci to vědí. U thought leadera, který přichází s inovacemi a usnadňuje jim život, neočekávají levná nebo provizorní řešení. Očekávají kvalitu, stoprocentní funkčnost a slíbené benefity.

Protože dopředu vědí, do čeho jdou, není důvod ani prostor pro diskuse. V pozici thought leadera máte konkurenční výhodu předem danou. Nemusíte dělat kompromisy v kvalitě a snižovat své marže.

5. Reklamní slepota se vás netýká

Zatímco všichni investují obrovské zdroje do reklamy, vy těžíte z autority, kterou vám dává pozice thought leadera.

Díky chytré marketingové strategii a promyšlenému content marketingu nemusíte ztrácet peníze, čas a energii reklamními kampaněmi. Nepotřebujete se vymezovat vůči konkurenci, protože jste jedineční tím, co děláte pro zákazníky a veřejnost. Jste dobře rozpoznatelní a své zákazníky přitahujete dostředivou silou myšlenkového lídra.

Thought leadership je imunní vůči reklamní slepotě. Nemusíte proto donekonečna zvyšovat zdroje na její překonání.

6. Vytváří a udržuje zákaznickou loajalitu

Thought leadership je dlouhodobá strategie pro vytváření a udržování zákaznické loajality.

Pouze silná značka, která má lidem poskytuje hodnotný obsah a pomáhá jim tak čelit osobním a pracovním výzvám, pro ně bude důvěryhodná a zaslouží si jejich loajalitu. Zákaznickou loajalitu není potřeba udržovat umělým nastavováním slevových programů, protože je daná dlouhodobým vztahem užitku z poskytovaných informací.

7. Postupně buduje vědomostní bázi, která je dokonalou výbavou pro obchodní tým

Všichni o vás vědí předem a vaše pozice myšlenkového lídra otevírá dveře obchodnímu oddělení. Soustavná práce zaměřená na tvorbu, publikaci a sdílení know-how je navíc skvělou databází prodejních argumentů pro vaše lidi v terénu.

Vědomostní báze, kterou dlouhodobě vytváříte a sdílíte s ostatními, stojí u zrodu mnoha odborných i laických debat. A vaše značka je toho součástí.

8. Konzistence v produkci a šíření originálních myšlenek je pro ostatní zárukou kvality 

Díky konzistentní a originální produkci a šíření know-how budete prvotřídním informačním a vzdělávacím místem, primárním zdrojem informací z oboru. Ostatní vás budou považovat za zdroj kvalitních informací, které jsou odvozené od kvality vyráběných produktů a kvality poskytovaných služeb. Jinými slovy, pozice myšlenkového lídra vám dodá automaticky punc zaručené kvality.

Dokonce toho časem nebudete muset říkat mnoho, natož recyklovat myšlenky konkurentů a podobně jako oni zahlcovat čtenáře balastem. Podstatné je říkat důležité věci, které jsou pro zákazníky relevantní a mohou se o ně opřít. Takové informace budou zákazníci považovat za užitečné, budou jim důvěřovat, budou je sami vyhledávat. Napadá vás lepší známka kvality?

Pokud se chcete o této marketingové strategii dozvědět více, přečtěte si další články z kategorie Thought leadership.

Pokud chcete vědět, jak z vás nebo vaší firmy uděláme myšlenkového lídra, přečtěte si ještě dnes informace o naší exkluzivní nabídce.